Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren de volgende betalingsmogelijkheden; ‘vooruitbetaling’ en ‘betalen op rekening (factuur)’

U kunt de vooruitbetaling of het totale factuurbedrag per bank of giro overmaken t.a.v. onderstaande bankgegevens onder vermelding van uw bedrijfsnaam en het kenmerk (factuurnummer) van de factuur

Bankgegevens Brand-Butler:

Bank: ABN-AMRO bank te Terneuzen
Overmaken ten name van: Brand-Butler BV
Vestigingsplaats: Hulst
Kamer van Koophandel nummer: 61243655
Bankrekening nummer: 0405.1767.83
BTW nummer: NL854267578B01 

Internationale bestellingen

Voor betalingen (overboekingen) vanuit het buitenland kunt u de onderstaande bankgegevens gebruiken

BIC-code: ABNANL2A
IBAN: NL46ABNA0405176783 

Afhankelijk van de hoogte van uw factuurbedrag of de klantrelatie kan er vooruitbetaling worden gevraagd alvorens de artikelen definitief in bestelling worden genomen.
Doorgaans vragen we voor een import standaard een aanbetaling. 

Betalingstermijn
Op bestellingen die per factuur worden voldaan, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na levering goederen

Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen bovengenoemde termijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum de wettelijke vertragingsrente + 4 % verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Daarnaast komen alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij en behoudt Brand-Butler zich het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst per brief te ontbinden. Zijn er kosten verbonden aan het vooruitbetalen of het betalen op rekening? Brand-Butler rekent geen extra kosten voor het vooruitbetalen of het betalen op rekening

Ik heb een betaling gedaan, hoe weet ik zeker dat ik heb betaald?

Na elke betaling krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

Kan ik een vooruitbetaling terugdraaien?

Een betaling is na de uitvoering net als een betaling via Internet bankieren onherroepelijk en kan niet meer worden teruggedraaid. In een dergelijk geval kunt u contact opnemen met onze financiële afdeling via het e-mailadres finance@brand-butler.com

Waar kan ik terecht wanneer ik een vraag heb over een factuur?

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van een factuur kunt u contact opnemen met onze financiële afdeling via het e-mail adres finance@brand-butler.com