Algemene voorwaarden

1. Prijzen

Alle aangeduide prijzen van Brand-Butler zijn netto exclusief B.T.W. in € (Euro), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Specificatie fouten, model- en/of prijswijzigingen onder voorbehoud en geldig zolang de voorraad strekt.

2. ‘Gratis’ sample(s)

Samples kunnen via de normale bestelprocedure (website of e-mail) besteld worden. Wanneer een sample in bestelling wordt genomen wordt de stuksprijs gecrediteerd op de totaal factuur. Printed samples en samples vanuit Azië zijn niet gratis, vanwege de hogere kosten/risico’s vragen wij hiervoor een minimale vergoeding. Samples welke u heeft ontvangen maar waar geen bestelling op volgt worden in rekening gebracht.

3. Orderbevestiging procedure

Na akkoord op de uitgebrachte offerte (via mail) ontvangt u een orderbevestiging. Wij vragen u deze nauwkeurig te controleren en ons te contacteren bij eventuele onjuistheden. In het geval uw artikel(en) gepersonaliseerd dienen te worden bieden wij u ook een digitale drukproef ter goedkeuring aan. Pas nadat u akkoord heeft gegeven op de orderbevestiging, de digitale drukproef en wij de eventuele aanbetaling van u hebben ontvangen worden de beoogde artikelen definitief in bestelling genomen. Mocht u uw order tussentijds willen veranderen vrijwaard Brand-Butler zicht van de afgesproken levertijd/datum en zal er een nieuwe leverdatum worden afgesproken. De eventuele extra kosten voor het wijzigen van de order worden in rekening gebracht.

4. Digitale factuur

Nadat de door u bestelde goederen bij u zijn afgeleverd sturen wij u binnen 24 uur een factuur toe. Brand-Butler verstuurd standaard digitale facturen via e-mail. Op aanvraag (per e-mail) kunnen wij ook fysieke facturen verzenden.

5. Betaalmogelijkheden

Wij bieden u de volgende betalingsmogelijkheden; ‘vooruitbetaling’ en ‘betalen op rekening (factuur)’. Deze laatste optie geldt voor klanten die minimaal drie bestellingen hebben geplaatst en is onder voorbehoud van een definitieve goedkeuring van onze financiële boekhouding.

6. Debiteurentermijn

Op bestellingen die per factuur worden voldaan, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na levering goederen. Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen bovengenoemde termijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum de wettelijke vertragingsrente + 4 % verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Daarnaast komen alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij en behoudt Brand-Butler zich het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst per brief te ontbinden.

7. Veredeling

De producten worden veredeld op de wijze zoals die door Brand-Butler per product is vastgesteld. Het aangeleverde artwork en de op basis hiervan vervaardigde veredelingsmaterialen blijven in het bezit van Brand-Butler. Met de aanlevering van uw Artwork geeft u Brand-Butler de toestemming deze materialen te gebruiken en vrijwaart u Brand-Butler dan ook voor alle daarop geldende rechten.

8. Beschikbaarheid producten

Met uitzondering van uitzonderlijk grote orders of ten gevolge van vertragingen van aanvullingen zijn alle producten die op de site worden getoond op voorraad en direct leverbaar. Producten die tijdelijk niet op voorraad zijn zullen zo snel mogelijk van de site verwijderd worden. Brand-Butler behoudt zich het recht voor de producten uit het assortiment terug te trekken of te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Afbeeldingen van artikelen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Dit geldt zowel voor kleuren, afmetingen, materiaalsoorten en alle andere producteigenschappen. Aan afwijkingen kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

9. Meer- / minderleveringen

Brand-Butler behoudt zich het recht voor 10% meer of minder te leveren dan de door u opgegeven hoeveelheden.

10. Retourzendingen

Retourzendingen van de geleverde producten kan uitsluitend plaatsvinden na onze voorafgaande toestemming. Producten die door of in opdracht van wederpartij voorzien zijn van bedrukking, borduursel of gravering worden niet door Brand-Butler teruggenomen. De verzendkosten van retourneren zijn voor rekening van de wederpartij.

11. Garantie

De garantie periode voor elektronische producten is volgens de Europese wetgeving. Op niet elektronische producten zit geen garantie.

12. Claims

Claims worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze ons schriftelijk bereiken binnen 8 dagen na ontvangst van de producten. U kunt uw brief richten aan ‘de directie’ en een copie versturen naar het volgende e-mail adres customerservice@brand-butler. Bij gegronde claims is Brand-Butler enkel verplicht de ondeugdelijke producten te vervangen dan wel de wederpartij te crediteren voor de oorspronkelijke waarde van de geclaimde producten nadat deze producten terug zijn ontvangen bij Brand-Butler. In een dergelijk geval vragen wij normaliter een foto van het artikel of vragen wij één of meerdere artikel(en) retour te sturen zodat we uw klacht kunnen beoordelen. Vertraging als gevolg van onvoorziene omstandigheden Brand-Butler is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen als gevolg van onvoorziene weersomstandigheden en/of periodieke grenscontroles. Wij zullen u in een dergelijk geval altijd tijdig op de hoogte stellen en u adviseren over de mogelijkheden. Overschrijding van de leverdatum verplicht Brand-Butler niet tot enige vergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.

13. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Brand-Butler geleverde producten blijven in haar eigendom tot moment van volledige betaling van al wat wederpartij uit welken hoofde ook ten opzichte van Brand-Butler verschuldigd is.

14. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend behandeld door de bevoegde rechter te Terneuzen. Volledige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Brand-Butler. Van onze volledige algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61243655 en geldend voor al onze transacties, wordt op aanvraag kosteloos een exemplaar verstrekt. Deze algemene voorwaarden zijn conform de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Platform Promotionele Producten en zijn via onderstaande link te downloaden. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Brand-Butler.pdf