Brand-Butler

Producten

Privacy beleid

Brand-Butler vindt het belangrijk de privacy van al haar bezoekers te waarborgen.
Wij verstrekken dan ook geen gegevens over bezoekers van onze webwinkel aan derden.
Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt, alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Welke informatie verzamelen wij?
Wanneer u een product koopt, vragen wij u de volgende informatie te geven
- uw voornaam en uw achternaam
- het factuur- en het afleveradres
- uw telefoonnummer
- uw e-mail adres

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van uw gegevens die wij ontvangen op onze site.

Cookies
Op deze website gebruiken we cookies voor het verkrijgen van statistiekgegevens betreffende onze webwinkel. De verkregen gegevens worden gebruikt om onze website zodanig in te richten dat de door u gezochte informatie zo gemakkelijk mogelijk kan worden gevonden. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door onze Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dankzij deze cookie herkent onze website u dus automatisch als terugkerende bezoeker). Indien u geen gebruik wil maken van cookies, dient u in uw browser de acceptatie van cookies uit te schakelen. Het uitzetten van cookies kan echter het gebruik van onze webwinkel en/of diensten beperken.   

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen Per email: customerservice[at]brand-butler[dot]com  

Over communicatie per e-mail (nieuwsbrief)
Als u in de toekomst wel of geen email nieuwsbrieven wenst te ontvangen van ons, kunt u contact met ons opnemen met onze klantenservice; customerservice[at]brand-butler[dot]com of u kunt zelf in het My Account gedeelte uw gebruikersprofiel aanpassen onder het kopje ‘Brand-Butler Nieuwsbrief’ en hier de optie ‘Nieuwsbrief’ uit vinken.

Over communicatie per brief
Op het door u opgegeven factuur- / afleveradres, zal alleen informatie ontvangen worden die u heeft aangevraagd.

Over communicatie per telefoon

Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Inzage gegevens
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze webwinkel toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het onderstaand adres.

Wijzigen gegevens
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, kunt u dit doen via het My Account gedeelte onder het kopje ‘klantgegevens’ waar u vervolgens uw huidige klantgegevens kunt valideren.

Wijzigingen privacybeleid
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf, op het navolgende adres.

Brand-Butler
Zwaluwstraat 4
4561 KL  HULST
NEDERLAND
Email: info[at]brand-butler[dot]com  
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel : 20135429
B.T.W.-nummer : NL8188.45.983.B01